คาสิโอ / Casio > FX-9860GIII กลับหน้าสินค้า
คาสิโอ / Casio รุ่น FX-9860GIII -0%

คาสิโอ / Casio FX-9860GIII

รายละเอียดสินค้า

 • หน้าจอขนาดใหญ่ (128 × 64 จุด)
 • รองรับการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อด้วย Python
 • รองรับการสอบ AP, SAT, SAT Subject, PSAT/ NMSQT / ACT & IB
 • LCD ความละเอียดสูง
 • CPU ความเร็วสูง
 • การวาดกราฟพิกัดสามเหลี่ยม, การวาดกราฟพิกัดเชิงขั้ว
 • การทำกราฟฟังก์ชันพาราเมตริก, การทำกราฟที่ไม่เท่ากัน
 • ตารางและกราฟ
 • กราฟคู่ (ตารางกับกราฟ, กราฟกับกราฟ)
 • การหาผลเฉลย (ราก, ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด, อินเตอร์เซ็คชัน, อินทิเกรชัน)
 • กราฟไดนามิก
 • กราฟภาคตัดกรวย
 • กราฟรีเคอร์ชัน
 • eActivity
 • เรขาคณิต (Geometry)
 • พล็อตทางสถิติ (สแกตเตอร์พล็อต, xyLine, พล็อตความน่าจะเป็นแบบปกติ, ฮีสโตแกรม, พล็อตแผนภาพ)
 • กราฟการถดถอยทางสถิติ (linear, med-med, quadratic, cubic, quartic, logarithmic, exponential, power, sinusoidal, logistic regression)
 • การคำนวณทางสถิติขั้นสูง: การทดสอบ การคำนวณช่วง การแจกแจง
 • แผนภูมิวงกลม
 • กราฟแท่ง
 • สเปรดชีทและพล็อตทางสถิติ
 • ตัวแก้สมการตัวเลข, สมการหลายชั้น, สมการโพลีโนเมียล
 • ฟังก์ชันทางการเงิน
 • การตั้งโปรแกรม
 • โหมดการสอบ
 • Python
 • ฟังก์ชันแคตตาล็อก
 • การสื่อสารดาต้า
 • การทำงานของ USB ในรูปแบบใหม่
 • การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์โดยตรง
 • หน่วยความจำของผู้ใช้: หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้ 62,000 ไบต์: 3 ล้านไบต์
ราคาสินค้า
7,990 บาท/ชิ้น โปรโมชั่นลดเหลือ 5,300 บาท/ชิ้น
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com