เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument > TI-Nspire CX II กลับหน้าสินค้า
เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument รุ่น TI-Nspire CX II

เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument TI-Nspire CX II

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ฮาร์ดแวร์

 • ความละเอียดหน้าจอ: 320 x 240 พิกเซล ; ขนาดหน้าจอ 2.8 "
 • ความละเอียดหน้าจอ : 140 DPI ; 16 บิต
 • แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
 • หน่วยความจำ FLASH ROM 3 MB สำหรับจัดเก็บและเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน
 • RAM 154 KB
 • USB port for computer connectivity, unit-to-unit communication with TI-84 Plus, TI
 • 84 Plus Silver Edition, and other TI-84 Plus C Silver Edition graphing calculators
 • เคสไลด์ทนแรงกระแทก
 • มีนาฬิกาภายใน สามารถรถบอกวันที่และเวลาได้

ฟังก์ชันการใช้งาน

 • ฟังก์ชัน , ตัวแปร , การคำนวณเชิงขั้ว , ลำดับและกราฟ 3 มิติ
 • ฟังก์ชันของกราฟที่หลากหลาย สามารถกำหนดตัวแปร , บันทึก, กราฟและวิเคราะห์ในครั้งเดียว
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการในแอ็พพลิเคชัน Lists & Spreadsheet
 • สามารถย่อและขยายกราฟของฟังก์ชันได้ ได้ถึง 11 รูปแบบ
 • การประเมินตัวเลขในรูปแบบตารางสำหรับโหมดกราฟทั้งหมด
 • สามารถวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ จุดสูงสุด จุดต่ำสุด จุดตัดแกน ความอินทิกรัล ความชัน สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง จุดเปลี่ยนโค้ง
 • รูปแบบกราฟที่แตกต่างกัน 6 รูปแบบและ 15 สี
 • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทางเมทริกซ์ ได้แก่ Inverse , determinant , transpose , augment , elementary row operation , row echelon form , reduced row echelon form , คำนวณค่า eigenvalues และ eigenvectors
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหนึ่ง-สองตัวแปร รวมถึงแบบจำลองการถดถอย logistic, sinusoidal, median-median, linear, logarithmic, exponential, power, quadratic polynomial, cubic polynomial และ quartic polynomial
 • การพล็อตกกราฟทางสถิติรูปแบบ scatter plots, xy-line plots, histograms, regular และ modified box-and-whisker plots และ normal probability plots
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง รวมถึง 10 ฟังก์ชั่นการทดสอบสมมุติฐาน, 7 ฟังก์ชั่นช่วงความเชื่อมั่น และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 • ฟังก์ชันการกระจายของค่าความน่าจะเป็น ประกอบด้วย cumulative distribution function (CDF), probability density function (PDF) และ inverse probability distribution function for normal, chi-squared, t-, และ F- distributions; และ the CDF and PDF for binomial, geometric และ Poisson distributions
 • สามารถใช้งานฟังก์ชันเรขาคณิต
 • ใช้ฟังก์ชันลัดได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่ม Ctrl
 • เลือกเมนูเลื่อนลงง่าย - เลียนแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่คุ้นเคย
 • เอกสาร TI-Nspire ™ (ไฟล์. tns) สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire ™ Software, เครื่องคิดเลข TI-Nspire ™ แบบพกพา โดยสามารถสร้างแก้ไข บันทึกและตรวจสอบได้
 • สามารถดาวน์โหลดรูปภาพ (.jpeg, .jpg, .bmp, .png formats) ลงเครื่องได้
 • ศึกษานิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสัญลักษณ์ เพื่อดูรูปแบบและทำความเข้าใจที่มาของสูตรทางคณิตศาสตร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายรูปแบบ ทั้งเชิงพีชคณิต กราฟ เรขรคณิต ตัวเลข และตัวหนังสือ
 • คุณลักษณะของกล่องเคมีช่วยให้สามารถป้อนสูตรและสมการทางเคมีได้ง่าย
 • ควบคุมจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับเครื่องเพื่ออัปเดตข้อมูลอื่น ๆ ทันทีและแสดงการเชื่อต่อโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ (เช่น .. วาดกราฟของฟังก์ชั่นและไปดูผลต่อสมการและรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
ราคาสินค้า
8,250 บาท/ชิ้น
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com