คาสิโอ / Casio > FX-991MS-2ND กลับหน้าสินค้า
คาสิโอ / Casio รุ่น FX-991MS-2ND

คาสิโอ / Casio FX-991MS-2ND

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
การคำนวณเศษส่วน การจัดหมู่และการจัดลำดับ
สถิติ (โปรแกรมดาต้า STAT, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานม การวิเคาะห์การถดถอย )
หน่วยความจำ 9 ตัวแปร
................................................
ฟังก์ชั่น
การคำนวณสมการ อินทิเกรชั่น / การคำนวณดิฟเฟอเรนเชียล
การคำนวณเลขฐาน-n การคำนวณ/การแปลง
การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน การคำนวณเมตริกซ์
การคำนวณเวคเตอร์ ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ 40 ค่า

ข้อมูลจำเพาะ
จำนวนฟังก์ชั่น : 401
ดิจิ 10+2 หลัก การแสดงค่าแมนทิสสา 10 หลัก + เอ็กซ์โปเนนต์ 2 หลัก
การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์
เปอร์เซ็นต์ปกติ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ปกติ
การเรียกคืนจำนวนมาก เรียกคืนสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ได้อย่ารวดเร็ว งา่ยดายสำหรัรบการแก้ไขและคำนวณใหม่
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตตเตอรี่
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมีเแสงเพียงพอ ใช้พลังานแบตเตอรี่เมื่อแสงไม่เพียงพอ
ปุ่มพลาสติก ได้รับกาดีไซน์และกำหนดโครงสร้างสำหรับการทำงานที่ง่ายดาย
S.V.P.A.M. (Super Visually Perfect Algebraic Method)
คุณสมบัติทั้งหมดของ V.P.A.M, ที่มีอยู่ ซีรีย์ที่มีหน้าจอให่แบบสองบรรทัดและฟังก์ชั่น Replay ที่มีประโยขน์ ทั้งหมดนี้ช่วยให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องงา่ยในการนใช้งานและเข้าใจง่ายกว่าที่ผ่านมา
ฟังก์ชั่นแก้ไขข้อมูล STAT-data การดูและแก้ไข้อมูลที่ป้อนแบบย้อนหลัง
ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตรีโกณมิติ , เอ็กซ์โปแนนเชียลและลอการิทึม และอื่นๆ
การคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน สถิติพื้นฐาน ฟังก์ชั่นสถิติพื้นฐาน เช่นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอย
เวคเตอร์ ฟังก์ชั่นการแปลงค่าแมตริก การหาอนุพันธ์ แบบไม่วาดกราฟ สมการ
การคำนวณเลขฐาน -n เลขฐานสอง /เลขฐานแปด /เลขฐานสินหก
ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์ คุณสามารถใช้ค่าคงที่ที่ใช้ในคาบเรียนฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ได้ อินทิเกรชั่น
ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 16.5 x 7.7 x 1.1 cm น้ำหนัก 95 กรัม
ราคาสินค้า
875 บาท/ชิ้น
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com