เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument > TI 84 Plus CE กลับหน้าสินค้า
เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument รุ่น TI 84 Plus CE

เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument TI 84 Plus CE

รายละเอียดสินค้า

 • ตัวเครื่องออกแบบทันสมัย บางและเบากว่ารุ่นเก่า

 • หน้าจอสี ขนาดหน้าจอ 320 x 240 พิกเซล (140 DPI; 16-bit color)

 • มีหน่วยความจำ Flash ROM 3.5 MB และในส่วน RAM 21 KB

 • สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคำนวณ กับเครื่องคำนวณได้

 • สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคำนวณ กับคอมพิวเตอร์ได้

 • สามารถอัพเกรดระบบปฏิบัติการของเครื่อง (Operating System)ได้

 • ใช้กับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (Rechargeable Battery)

 • มีโปรแกรมทางเลขาคณิต

 • คำนวณได้ทั้งระบบจำนวนจริงและเชิงซ้อน

 • สามารถวาดกราฟฟังก์ชัน กราฟพาราเมตริก (Parametric Function) กราฟฟังก์ชันเชิงขั้ว (Polar form) กราฟของอนุกรม(Sequences)

 • วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชันได้ ได้แก่ การหาค่าของฟังก์ชัน การหาค่าราก ค่าสูงสุด หรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน การหาอินทิกรัล การหาอนุพันธ์

 • แสดงกราฟของสมการด้วยลักษณะของเส้นที่แตกต่างกันได้ไม่น้อยกว่า 7 แบบ

 • สามารถคำนวณและดำเนินการเกี่ยวกับเมตริกซ์ (Matrix) ได้แก่ การหา Inverse ,determinant ,transpose , augment, reduced row echelon form และ elementary row operations

 • สามารถ Zoom เพื่อย่อขยายกราฟได้ไม่ต่ำกว่า 10 คำสั่ง

 • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน และ หาสมการความสัมพันธ์(Regression equation)ได้

 • สามารถดำเนินการทางสถิติชั้นสูง ทั้งการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Z-Test , T-Test ,F-Test ,Chi-square Test และ ANOVA

 • เขียนกราฟของฟังก์ชัน โดยกำหนดช่วงของโดเมนได้

 • แสดงกราฟทางสถิติ ได้แก่ กราฟเส้นตรง ฮีสโทรแกรม

 • สามารถสร้างโปรแกรม แก้ไข และ RUN โปรแกรมในเครื่องได้

 • สามารถใส่รูปภาพลงในเครื่องคำนวณได้

ราคาสินค้า
6,850 บาท/เครื่อง
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com