เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument > TI-Nspire CX CAS กลับหน้าสินค้า
เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument รุ่น TI-Nspire CX CAS

เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument TI-Nspire CX CAS

รายละเอียดสินค้า

 • เครื่องคำนวณเชิงกราฟฟิก
 • โอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องและอัพเกรดซอฟแวร์ภายในได้ พร้อมสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ USB
 • ใช้ Rechargeable Battery สามารถชาร์จได้
 • มีแป้นพิมพ์พลาสติกตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • หน้าจอสี ขนาดจอภาพ 320 x 240 พิกเซล
 • มีหน่วยความจำ 100 MB สำหรับบันทึกและอีก 64MB สำหรับระบบปฏิบัติการ
 • สามารถคำนวณและให้ผลลัพธ์ได้ทั้งจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน
 • คำนวณทางพีชคณิต แคลคูลัส เมทริกซ์ สามารถติดตัวแปรได้
 • มีโปรแกรมทางเรขาคณิตบรรจุอยู่ในเครื่อง
 • กราฟฟังก์ชัน กราฟลำดับ กราฟ 3 มิติ
 • หาค่าจากกราฟ ได้แก่ จุดสูงสุด ต่ำสุด ค่าอินทริกรัล ความชัน จุดตัด สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง
 • กราฟสถิติ ได้แก่ กราฟฮีสโตรแกรม กราฟ Box Plot กราฟแบบจุด กราฟแบบเส้น และสมการถดถอย
 • การคำนวณค่าทางเมทริกซ์ ได้แก่ อินเวอร์ส ดิเทอร์มิเนนต์ ทรานสโพส การดำเนินการตามแถว
 • คำนวณค่าลอการิทึม ตรีโกณมิติ
 • สามารถใส่รูปภาพลงในเครื่องคำนวณได้
เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com