คาสิโอ / Casio > FX-9860G II SD กลับหน้าสินค้า
คาสิโอ / Casio รุ่น FX-9860G II SD

คาสิโอ / Casio FX-9860G II SD

รายละเอียดสินค้า

 • หน้าจอขนาดใหญ่ 8 บรรทัด x 21 ตัวอักษรต่อบรรทัด
 • หน่วยความจำ 64 KB/หน่วยความจำแฟลช 1.5 MB
 • หน่วยประมวลผลกลางความเร็วสูง (CPU)
 • เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB, เชื่อมโยงระหว่างเครื่องคิดเลขด้วยกันผ่านสายลิงค์
 • การคำนวณทางพีชคณิต, เลขาคณิต, ตรีโกณมิติ, แคลคูลัส, แคลคูลัสชั้นสูง, สถิติ, ฟิสิกส์, และวิศวกรรม
 • การแสดงผลเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเรียน (Natural Display Input)
 • การแสดงผล/คำนวณกราฟหลากหลายแบบ (Parametric, Polar, Sequence, Constant , Inequality, Zoom, Trace, Dynamic/Transformation, Conics, Differential Equations)
 • การคำนวณภาคตัดกรวย - พาราโบลา, ไฮเปอร์โบลา, วงกลม, วงรี (วาดกราฟและแสดงคุณสมบัติพื้นฐานหลายค่า เช่น focus, asymptote, axis of symmetry, slope, length of latus rectum, directrix and radium)
 • การคำนวณเศษส่วน
 • การแก้สมการทั้งแบบตัวแปรเดียวจนถึง 6 ตัวแปร (Simultaneous equation)
 • การคำนวณจำนวนเชิงซ้อน
 • การคำนวณเมทริกส์ (สูงสุด 55 แถว x 55 คอลัมน์)
 • การคำนวณโดยใช้ตารางคำนวณ (Spreadsheet capabilities)
 • การคำนวณย้อนกลับ (Recursive sequences)
 • การคำนวณตรีโกณมิติ (Sin, Cos, Tan, และ Inverses, Hyperbolic, แปลงระหว่าง DEG, RAD, GRAD)
 • การคำนวณทางด้านสถิติ (One/ two variable, Median, Quartiles, Combinations, Permutations & random numbers, Estimated Values for Regression Graph, ...)
 • การคำนวณแคลคูลัส (ทั้งการอินทิเกรทจำกัดเขตและอนุพันธ์ระบุตัวเลข, หาค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด)
 • การคำนวณทางการเงิน (Time-Value-of-Money (TVM), simple and compound interest, cash flows, and amortization, conversions and calculations for ost/sell/margin, days, and bonds)
 • ใช้ถ่าน AAA 4 ก้อน
 • ปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้
 • ขนาด กว้าง 2.12 cm x ยาว 9.15 cm x สูง 18.4 cm
 • น้ำหนัก 225 กรัม

คุณสมบัติเด่น


จำนวนฟังก์ชันการทำงาน

มีฟังก์ชันการทำงาน 2900 ฟังก์ชัน
และมีที่เสียบ SD card


10 + 2 หลัก

10 หลักสำหรับตัวเลขด้านขวาของจุดใน logarithm ฐานสิบ + สัญลักษณ์ 2 หลักสำหรับตัวเลขยกกำลัง


การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้


การแสดงผลหน้าจอ

หน้าจอการแสดงผลความละเอียดสูง ช่วยให้การมองกราฟและตัวเลขสวยขึ้น


การแสดงรายการ

สามารถระบุการทำงานที่ผู้ใช้งานต้องการแสดง แบบไอคอนหรือพิมพ์หมายเลขได้


การแก้ไขรายการทางสถิติ

สามารถดูและแก้ไขค่าที่ป้อนเข้าไปในรายการได้ และสามารถแสดงกลุ่มข้อมูลได้ ( x-data, y-data, ความถี่, ข้อมูลแวดล้อม )


การคำนวณซ้ำ

เร็วและง่ายในการเรียกดูค่าที่ป้อนหรือสูตรก่อนหน้า เพื่อทำการแก้ไขหรือการคำนวณซ้ำ


การแสดงผลตามแบบที่ปรากฏในแบบเรียน

หน้าจอแสดงผลเหมือนหนังสือแบบเรียน ทำให้การดูผลลัพธ์ของการคำนวณง่ายขึ้น

 


ปุ่มกดพลาสติก

ออกแบบและพัฒนา เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้

เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com